Lay Me Down Tonight

av Ukjent 24/02-2007
LAY ME DOWN TONIGHT
- Morten Harket

Rhthym  | |.    |:lenght=1 |~=0.5 |~~=0.25 |.=1.5 d=2 d=2 d.=3 o=4
Chords  C A-/B | D harmony/bass melody | here means end of measure
Lyrics yooohoo!!
Choir (yeah!!)
Notes  c  a     single notes of the lead singer
Choir  g  e     second voice


2/4

Bb- | Bb- | Bb- | Bb-

 Bb-      Eb        Gb    Gb7+/F     Eb-
Lay me down tonight I'm falling deep I'm tired now I'll sleep

   Gb-       Db       Gb-      Db     Ab
So close my eyes and take me in I'll leap into the night like wind

                              d   | |
   Gb      Ab         Gb    Gb-     Db | Ab Ab9
I'll leave my body leave my sword so lay me do..wn Father Lo..rd

 Bb-      Eb        Gb      Gb7+/F       Eb-
Lay me down tonight my heart is weak much you give and much you seek

   Gb-     Db        Gb-       Db     Ab
I'll fall into a sea of sleep this sea of dreams so red and dee..p

Gb9 | Db | Gb9 | Db | F-/Ab | Bb-9 | Eb | Ab | F7 | Gb7+/F | Ab
       ooooh....

                                 d  d
Db  Gb       Ab        Gb    Gb-      Db Ab
  I leave my spirit leave my words so lay me down  Mother Earth

 Bb-      Eb       Gb     Gb7+/F      Eb-
Lay me down tonight I'm givin in let the works of life begin

   Gb-      Db       Gb-     Db       Ab
your works of chaos works of grace creation Lord in your own pace

                              d----| |
 Gb         Ab     Gb      Gb-      Db | Db Db6
word to flesh and flesh to word  Father Lord  Mother Earth

d    d  d  d   _|
Eb-7/G | Ab | Gb | Gb- | Db
*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger