Lord

av Ukjent 24/02-2007
LORD
- Morten Harket

Rhthym  | |.    |:lenght=1 |~=0.5 |~~=0.25 |.=1.5 d=2 d=2 d.=3 o=4
Chords  C A-/B | D harmony/bass melody | here means end of measure
Lyrics yooohoo!!
Choir (yeah!!)
Notes  c  a     single notes of the lead singer
Choir  g  e     second voice|. | |.   |. | |.
A A4 A4/7 | A A4 A4/7

d   d          o            o     o
A   E          F#-           C#-(9)   D
 Lord  if that is Your name  I'm afraid I'm beyond honour and shame

         d      d         o         d
         A      E         F#-7       C#-(9)
there's nothing special that I... would like to say  most of the time

d     o           d     d       |. | |.
C#-(5+/9) D           G     E-7      A A4 A4/7
      I've been ok so I know I may need You some day
             a a  ag

   d   d            o         d   d     o
   A   E            F#-7       C#-(9) C#-(5+/9) D
it is  long  since You heard from me   Lord it is long        

                    d        d
                    A        E
since I heard from Thee there's nothing  special that I... would like to

 o         d   d     o             d
 F#-7       C#-(9) C#-(5+/9) D             C
say  most of the time        I'm quite ok though I know I may

 d       o  d d  |. | |.
 G6      A | C G6 | A A4 A4/7     A       E
need You some day           why You  put me Lord  on this road

  o          d   d     o
  F#-7        C#-(9) C#-(5+/9) D
of lust  from ashes to ashes        from dust to dust there's


    A        E         F#-7
nothing  special that I... would like to say

       d   d
       C#-(9) C#-(5+/9)    D
most of the time       though

                        o    d
            C     G6      A    C
I'm quite ok though I know I may need You some day Lord  you know I'm

    d      |~ | |  |.
    G6      A4 A A4 A4/7
gonna need you someday

d    d       o   d    d          o
A    E       F#-7  C#-(9)  C#-(5+/9)      D
 ooh ooooh ooh oooh ooooh  oooooooh oooh   oooh ooooh oooh ooh

 d d     d   d        d    d      o    d
 A E | F#-7 | C#-(9) C#-(5+/9) | D | C    G6      A    C
aaah...                 I may need you someday Lord  I'm


    d      | | d  d    d   o     d      d
    G6      A A6 A | C    G6   A     C      G6 |
gonna need you someday     oohooh oohooh  oh ohh ohhhhh mmmh boh

|.. |-|~~ |   |.. |-|~~ |    |.. |-|~~ |    |.. |-|~~ |
A  A4  A4/7 | A  A4  A4/7 | A  A4  A4/7 | A  A4  A4/7 |

|.. |-|~~ |    |.. |-|~~ |
A  A4  A4/7 | A  A4  A4/7 |

|. |~-d  |. |~-d
A A4  | A  A4/A | A4/7_|

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger