Lænsmainn i Nyork

av Vages 24/01-2013
Fra UKErevyen 1971 "Åja"
Transponert opp to halvtoner.

Ref:
F C F C Æ har vorre lænsmainn i Nyork å Ny Orleans. F C G7 C de va deinn tia de bare va ut å pess å inn å dans.
C G7 C En gang hadd æ revolver, æ va ung å kjækk. F C G7 C Om æ lea på fingern dødd ti mainn av skrækk. F C Dm G7 C Deinn som flira av mæ lå igjæn som ein flækk. Refr. En gang vart æ bedd te presideinten sitt bøgg. Dæm villa ha mæ på frimærkan, hainn va for støgg, men æ sa "Ingen træng å slikk mæ på min røgg." Refr. Æ har hatt mange jobba som kræve forstainn. Ein gang va æ på keinnel i Kanadas lainn. Æ så ætter om hoinnan va hu eiller hainn. Refr. Æ va maler i Paris, de e itj nå toill. Men så mala æ dronninga mens æ va foill. Æ vart slængt ut, men Luver ha bilde' i goill. Refr. Deinn som flira av mæ gjor æ om te ein baill, men no flire dæm aill, for æ e gammel kaill. Å får æ te kaffe, så tar æ ein traill.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • Bjørn (Gjest)
    Klassisk!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger