Stay

av Ukjent 24/02-2007
STAY
- Morten Harket

Rhthym  | |.    |:lenght=1 |~=0.5 |~~=0.25 |.=1.5 d=2 d=2 d.=3 o=4
Chords  C A-/B | D harmony/bass melody | here means end of measure
Lyrics yooohoo!!
Choir (yeah!!)
Notes  c  a     single notes of the lead singer
Choir  g  e     second voice|. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
D A  | B-9 F#- | G D  | G  A

|. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
D A  | B-9 F#- | G D  | G  A

 |. |~-d  |.      |~-d |.       |~-d
 D A   B-9      F#-  G       D
Stay   I say it as a friend   he can handle the daylight

     |.      |~-d
     G       A
but the night has its way

 |.    |~-d     |.    |~-d  |.      |~-d     |.
 D    A       B-9    F#-   G       D       G
touch him  like noone did before   no fingerprints on the dew so stay

|~-d       |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
A         D A  | B-9 F#- | G D   | G  A
  whatever you do..........              watch him

 |.   |~-d       |.   |~-d  |.         |~-d
 D    A        B-9  F#-   G          D
laughing  oooh he can't help it   he sees through the eyes of a child

     |.   |~-d
     G    A
when he sees you

   |. |~-d        |.    |~-d    |.        |~-d
   D  A         B-9   F#-    G        D
and baby   the town you come from    you said you'd like to leave

   |. |~-d
   G A
then say...

         |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
         D A  | B-9 F#- | G D  | G  A
where you gonna be............

         |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
         D A  | B-9 F#- | G D  | G  A
where you gonna be............

    o        d.    |       o
    G7+       B-9    A       G7+
do you see me in your sleep the dreams you're dreaming
 d c# c# b

      |.      |~-d
      D      A           G7+
please be gentle oh be gentle there can be no other

     d  d       d.   |    |.     |~-d
     B-9 A       G7+  /B   D      A
down so deep   but do you see me do you know what to keep

    |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
    D A  | B-9 F#- | G D  | G  A
do you

       |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
       D A  | B-9 F#- | G D   | G  A
whatever you do................

   |. |~-d  |.      |~-d |.       |~-d
   D A   B-9      F#-  G       D
so stay   I say it as a friend   he can handle the daylight

     |.      |~-d
     G       A
but the night has its way

 |. |~-d      |.    |~-d  |.      |~-d     |. |~-d
 D  A       B-9    F#-   G       D       G  A
baby  like noone did before   no fingerprints on the dew so stay

       |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
       D A  | B-9 F#- | G D   | G  A
whatever you do.............

       |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
       D A  | B-9 F#- | G D   | G  A
whatever you do................

 |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
 D A  | B-9 F#- | G D   | G  A
stay

  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d
  D A  | B-9 F#- | G D   | G  A
baby...

|. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  |. |~-d  ...
D A  | B-9 F#- | G D   | G  A    ...
*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger