Aleina

av Ukjent 24/02-2007
Aleina (B. Eidsvåg)

(hentet fra albumet "Dansere i natten" [studio],
finnes også på albumet "Alt du vil ha" [live])

Nedskrevet i elektronisk form av Morten Wang


-> Intro (Riff over E - A

-> Vers 1:
E (veksler mellom E og Esus4)
Nå står e her og vakle øve avgrunnen igjen
         C#m       F#m        H
(og) Kaos smile te meg, som om eg var en gammal venn.
    A         E
Eg har gått meg sjøl til blods,
   E     C#m
eg e hudlaus og naken,
    A      E      H     E
om det bare var et mareritt, men eg e lys vaken.

-> Refr:
A  H   E-/G# A   E   H       E
Aleina,  ale__i_na,  aleina,  aleina igjen.

-> Vers 2 (samme akkorder som vers 1):

(Og) Eg sprang te psykofolket,
dei sa at "det er bare" (bare),
og menigheten sang: "Ingen e så trygg for fare".
Min venn kun snare'n grein,
for han var sjøl så misforstått,
(og) menigmannen sa: "Det vil nå helst gå godt."

-> Rep refr

-> Vers 3 (samme akkorder som vers 1):

(Og) Noken ropte "sunnhet!", andre var'kje inne,
dei hadde skifta image, og sloppe te der sola skinner,
alle hadde håver, men noken mangla føter,
dei fauk omkring med vinden, og skreiv ut ikkje inn nok bøter.

-> Rep refr

-> Vers 4:
  C#m   /H   A
Så gjekk eg te meg sjøl
     E
eg hadde kappa og linjal
     E   /D#   C#m
(og) eg stod og preika fine ord
  A     H
om avmakt og moral
  A          E      H       C#m  /H
Så det var'kje mø'kje hjelp å få, i selskap med meg sjøl,
    A      E      H        E
så kom legestand og svirebrødre,  "gi meg dop og øl"!

-> Rep vers #1 (på "Alt du vil ha" går han rett på refr)

-> Rep refr 2x

-> Outro (omtrent samme som intro)

Tab på intro/outro:
                          (ALT)     End:
e|--------|-------------|---------7-|-------------||------------||-0-||
B|--9-7-9-|-5-5---x-5-7-|-7h9-9-9-7-|-5--5s7s5s7--||-5--5-7-5-7-||-5-||
G|--9-8-9-|-6-6---x-6-8-|-8h9-9-9---|-6--6s8s6s8--||-6--6-6-6-6-||-4-||
D|--------|-------------|-----------|-------------||------------||-2-||
A|--------|-------------|-----------|-------------||------------||-0-||
E|--------|-------------|-----------|-------------||------------||-0-||
h = hammer-on (banke-tone)
s = slide

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger