Øystein Sunde: Odals-reggae


G          C    G
Gå'sta vækja gåna, vingerskær i risjua
        D7      G
Hærtata hørt - håkken, hæ, håppass
            C      G
Gløm itte bærkarspaan, sætt på dæ klæsslua
        D7     G
Hærtata hørt - håkken, hæ, håppass
   C
Gi'n tipper og pottitter og silsup og kønn
           G   C
Klotskalle, møkkørsje - gå gartarsj
G            C      G
Æljen har silosvans og traktor'n har hønn
           D7  G
Klotskalle, møkkørsje - gå gartarsj 


Skaaskøtin øbbør sjølstørt i pløkksla 
Meitmærk, kakuskælk, hælsliin høggørm 
I mårrå er'n klaka, da hæver vi'n på aksla 
Meitmærk, kakuskælk, hælsliin høggørm 
Tæljokse, talatrost, sulu og ælj 
Sjølstørt svigermor - dotsup i arstuen 

Sveig og væærn, atal og blug. 
Hæmmat åt a mor, og så fort som'n flug. 

Gi ei skaupe hembrent tel en brættu sægamæga. 
Hærtata hørt - håkken, hæ, håppass 
Da får'n ørfløg og kværsilla og tar tå sæ håndassklea. 
Hærtata hørt - håkken, hæ, håppass 
og får'n itte stønner, får'n itte ti', 
Klotskalle, møkkørsje - gå gartarsj 
sært træfta ti kjæften på'n så hæller'u ti. 
Klotskalle, møkkørsje - gå gartarsj . 


- Je tiss je hørte treinet taut på Disi. 
- Skærvi bitte bitte? 
- Je sku vøri på Disi og ble si. 
- Det hæste fl'itte så fært. 

Nessbu i krepsekupa hør hælj. 
Sjølstørt svigermor - dotsup i arstuen 
Hærtata hørt - håkken, hæ, håppass 
Meitmærk, kakuskælk, hælsliin høggørm 

Ordliste for innfløttere: 

gå'sta - gå avsted 
vækja gåna - se etter om det er noe fisk i garnene 
vingerskær - mann fra Kongsvinger 
risju - ruse (fiskeredskap) 
hærtata hørt- halvparten av hvert 
håkken, hæ, håpass - hvem, hva, hvor 
bærkarspaan - barkespaden 
klæsslue - skyggelue 
tipper - tyttebær 
pottitter - poteter 
sil sup - melk, varm og rett fra juret 
kønn-korn 
klot - melbolle i fersk suppe 
klotskalle - alm. skjellsord 
ørsje -liten eske 
møkkørsje - alm. skjellsord 
å gå gartarsj - å gå fra gård til gård 
hønn-horn 
silosvans -landbruksredskap til traktor 
skaaskøtin - skadeskutt 
øbbør - abbor 
sjølstørt - selvdød 
pløkksla - plogfurene 
meitmærk - metemark 
kakuskælk - brød skalk 
hælsliin - ihjelslått 
høggørm - hoggorm 
klaka - stivfrossen 
hæver - hiver 
aksla - skulderen 
tæljokse - kjøttmeis 
talatrost - måltrost sulu-svale 
dotsup - en dram man drikker når «æljen har døtti», dvs. når elgen er skutt. 
arstunn - nabogården eller den andre stua, dvs. dit gamlefolket 
flytter når sønnen overtar gården. 
Nessbu - mann fra Nes hør hælj - hver helg sveig - svett 
væærn - valen 
atal- ugrei 
blug- blyg 
hæmmat åt a mor - hjem til mor flug - flyr 
skaupe-øse 
brættu - vanskelig i maten 
sægamæga - skjellsord treg kar, eg. seig-miger ørfløg - vondt i øra 
kværsilla - hestehoste 
håndassklea - hverdagsklærne 
stønner - tid 
træft - trakt 
hælle ti - helle i

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • K G (Gjest)
  Elsker Odalen????
Lagre i egne samlinger
Vurderinger