Jesus er livet for meg

av Anonym 09/08-2013
C         A7     Dm7
Sorgfull så ofte i verden jeg var
G7                C
Tung var den byrde av synder jeg bar.
           C7     F
Men da i gråt jeg ved korset falt ned,
C      G7     C
fyltes mitt hjerte med fred.

Ref:
A7 Dm7 Jesus er livet for meg G7 C Lyset han er på min vei. C7 F Alt jeg behøver, det har jeg i ham C G7 C Jesus er livet for meg
Når ingen annen meg hjelp kunne gi da kom min Jesus og satte meg fri. Livet jeg kjente og byrden forsvant, livssolen herlig opprant. Fattig jeg er, men dog rik i min Gud. Aktet for lite, skjønt kongelig brud. Miskjent av mange, men salig jeg er, snart hjem til Jesus det bær. Snart er det glemt hva på jorden jeg var, glemt er den hån som for Jesus jeg bar. Og når som brud jeg til himlen går inn, Jesus for evig er min.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger