Jeg har møtt Jesus Krist

av Anonym 09/08-2013
    E              H7
Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra fra Galilé
                E
jeg har kjent hans guddommelige kraft.
       E7      A     Am
Mine øyne han åpnet så jeg jeg kunne se
    E      H7     E
det var sant hver et ord han har sagt.

Ref:
H7 Han har sonet min synd E Han tok straffen på seg H7 E for at jeg jeg skulle leve med ham E7 A Am Aldri fatte jeg kan, hva han gjorde for meg, E H7 E A Am E men jeg vet jeg har fred i Guds lam.
Jeg har sett Ham på vandring fra sted og til sted sett ham lindre all sorg og all nød. Der han leger de syke, gir sjelene fred og i ørkenen gir hungrige brød. Som en røver de spikret ham opp på et tre, men i døden han seier vant. I Guds kraft han oppstod, mannen fra Galilé, morgenstjernen i hjertet opprant.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Eva oh Hans Gjesdal (Gjest)
  Vi skal prøve å synge denne på påskemøte i Innvik. Tusen takk.
 • Ole Lande (Gjest)
  Takk for muligheten til å få teksten på sangen. Det er vanskelig, kanskje umulig å fatte hva Jesus gjorde på Golgata. Men jeg vet...
  Gud velsigne deg som har lagt sangen inn på PC! hilsen Ole
 • Georg Østby (Gjest)
  Jeg takker for en Gudegitt sang .
 • Berit sundet Olsen (Gjest)
  Fantastisk
Lagre i egne samlinger
Vurderinger