Det lyser i stille grender

av Eddi 03/12-2013
Det lyser i stille grender
(tekst Jakob Sande(*), melodi Lars Søraas d.y.)
(*) trakk 5. vers før publisering med melodi

  Am7   D7   G   D7
. . . . . . . . . . . . . . .
  G    D7/F# G  G7/F
Det lyser i stille grender
  C/G    D7/C  G   G7
av tindrande ljos i kveld, 
  C    D7/C G Em
og tusende barnehender
  Am7   D7/F# G   D7
mot himmelen ljosa held. 

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.

  G     D7/F# G G7/F
Den songen som atter tonar
  C/G    D7/C G  G7
med jubel kvar jule-natt 
  C      D7/C   G Em
om barnet, Guds son, vår sonar,
  Am7    D7/F# G   G/D
som døden for evig batt. 

******************************************
* Filen er bidragsyterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret. *
* Både originalforfatter og komponist  *
* levde for mindre enn 50 år siden.   *
* Kopiering skjer på egen risiko.    *
******************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • I (Gjest)
  Fint!!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger