Gangspilsvise

av Lucas 21/12-2013
Gangspilsvise
K.Hamsun/T.Willassen
tabbed av:Tjalltonsen, Mekkie, med retting/hjelp av Tobben

Intro: [A] [E7]

[A]En Sang for [E7]Bøljan [A]blaa,
en Sang for alle [F#m]Seilere i [B]Verd[B7]en son jeg [E7]saa.
Far[D]vel til en og [A]hver!
Nu stunder jeg til [D]Landene som [E7]heter og som [D]varm[A]er,
hvor alle galne [D]Piker smaa med [B]nakne Ben og [E7]Armer
[G]er som jeg selver [A]er
[G]saa vennehuld og [A]kjær.
    Jeg [D]vender mig og [A]dreier mig
    og [D]sjunger mig en [A]Sang.
    Jeg [D]nikker mig og [A]neier mig,
    og [D]Spillet gaar sin [A]Gang.

Intro igjen: [A] [E7]

[A]På Land saa [E7]er min [A]Mø
mens jeg idag skal [F#m]seile til en [B]saare [B7]fremmed [E7]Ø.
Jeg [D]alle Farvel [A]saa,
de sorte som [D]krøllade, ja [E7]gule samt de [D]rø[A]de,
men aldrig nogen [D]Øine gjorde [B]mig saa snoft til[E7]døde
[G]som dine himmel[A]blaa,
[G]de ganske bitter[A]smaa.
    Du [D]elsker mig og [A]eier mig
    og [D]holder mig i [A]Fang.
    Da [D]nikker jeg og [A]neier mig,
    og [D]spillet gaar sin [A]Gang.

Intro igjen: [A] [E7]

[A]Her haver [E7]du mitt [A]Ord:
med dig saa vil jeg [F#m]leva og [B]dø [B7]paa søden [E7]Jord.
Og [D]Gud han vær os [A]nær!
Vi lever alle [D]kortelig en [E7]Række Aar at [D]sma[A]ke,
men bed din Gud hans [D]vilje ske, saa [B]vender [B7]jeg til[E7]bake,
[G]trods meget stort Be[A]svær
[G]og mangt et ondt Be[A]gjær.
    Du [D]pusser mig og [A]pleier mig
    ved [D]Dag og Natten [A]lang.
    Jeg [D]nikker mig og [A]neier mig,
    og [D]Spillet gaar sin [A]Gang.

Intro igjen: [A] [E7][A]En Sang for [E7]Veir og [A]Bør,
en Sang saa rent [F#m]hjærtinderlig som [B]ingen[B7]sinde [E7]før.
Op [D]Seil paa talget [A]Stag!
saa stævner vi i [D]Østerled, ja [E7]til Mogulens [D]Ri[A]ke,
der vinker mig et [D]Elfenben, en [B]ganske [B7]deilig [E7]Pike
[G]med liflig Sinde[A]lag
[G]til begges Velbe[A]hag.
   Jeg [D]vet saa vel jeg [A]greier mig
   I [D]smil og Bæger[A]klang.
   Da [D]nikker jeg og [A]neier mig,
   Og [D]Spillet gaar sin [A]Gang. 

[A] [E7] [F#m] [G] [G#] [A] x? to fade.

Intro chords:
A  : 5 7 7 6 5 0
?  : 5 7 7 6 7 0 
E7 : 0 7 6 7 5 0 
B  : 0 0 4 4 4 2 
B7 : 0 0 4 4 4 5

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger