Det er makt i de foldede hender

av kridys 12/01-2014
G C G/HG Det er makt i de foldede hender
C G Am7D7 I seg selv er de svake og små
Em7 H H7 Em7 Men mot allmaktens Gud du dem vender
H/F# F#7 H Han har lovet at svar skal du få
Refr:
Am7 D7 G C G
Det er svar underveis, engler kommer med bud Dm/H E7 Am7
Om det drøyer, det fram dog skal nå
D G H Em7 For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
C G/D Am7-/D G Kall på Meg, og du hjelpen skal få
Vers 2:
Du som ber for ditt barn, dine kjære Er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære Himlens bønnesvar klart skal du se
Vers 3:
Det er makt i de foldede hender Når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender Hvert et bønnesvar klart skal du se

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger