G A DD                                 A
Mangt et bildeblad fra ville vesten byr på spenning, humør og fantasi.
D                        A      D
Cowboyhelten på den kvite hesten, alltid modig, lovlydig og fri,
                                A
på et høystrå kan han rolig tygge, men han lukter når noe er på gang.
D                
Trekker lenge før sin egen skygge, 
           A    Hm       A
men når oppdraget er slutt og bladet er lest ut    D
rir han ensom med sin sang mot prærienatta still,
      A Hm       A
skjønner du nå hvem jeg sikter til?
   D
I'm a poor lonesome cowboy, long long way from home,
G   A       D
and my name is Lucky LukeG A DFire brødre, desperate og ville og hvert bankvelv i vesten har de tømt.
Sist i bladet går det Daltons ille når vår cowboy får nyss at de har rømt.
Delegenser gjennom pass og sumper, de er trygge med Lucky som eskort.
Kyndig hjelp av gamle Jolly Jumper,
men når oppdraget er slutt og bladet er lest utrir han ensom med sin sang mot Texas' prærienatt,
tenner en røyk, svinger med sin hatt.
I'm a poor lonesome cowboy, long long way from home,
and my name is Lucky LukeSkam for rasen, men en trofast tjener og en IQ som grenser ner mot null,
fengselsfuglen er det her jeg mener,
men før sangen er slutt, og bladet er lest utrir en poor lonesome cowboy mot en solnedgang,
synger sin sang helt til neste gang.
I'm a poor lonesome cowboy, long long way from home,
and my name is Lucky Luke

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger