CAPO 5

Intro: Am – Am/H – Am

Vers:
[Am]Bryt de’ inn der liv [Am/H]bli lag[Am]a
Måle mørke,[Am/H] tonge dag[C]a
D[G]u te himmel[G/H]s – ho te sv[Am]art
H[Am/H]åpa rol[C]lo sk[Am/H]ifta snart[Am]


Vers:
Tek eit liv men le’ det leva
Ho som skrik og du som teva
Englesang og røtin skam
Jævelskap i salig ham


Ref:
Am
Kem æ’ du
Koffør gjer du som [Am/H]du gjer[C]
G
Kem æ’ du
   		  Am
Ligg i løynd der ingen ser
F
Ko slags tanke legg du bak
   C
Æ’ du sterk enn æ’ du svak
   G
Ja, førtel me – rett å rak;
  Am
Kem æ’ du


Vers:
Du som tok de sjøl te’ rette
Va’ det du som før sku’ mette
han som tok. Og du som ga’;
kunn’ du ingen lærdom ta?

Vers:
Bryt de’ inn der liv bli laga
Måle mørke, tonge daga
Du te himmels – ho te svart
Håpa rollo skifta snart

Ref:  x2

Am - Am/H - C - G - Am - F - C - G  x5

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger