CAPO 5

Intro: Am – Am/H – Am

Vers:
[Am]Bryt de’ inn der liv [Am/H]bli lag[Am]a
Måle mørke,[Am/H] tonge dag[C]a
D[G]u te himmel[G/H]s – ho te sv[Am]art
H[Am/H]åpa rol[C]lo sk[Am/H]ifta snart[Am]


Vers:
Tek eit liv men le’ det leva
Ho som skrik og du som teva
Englesang og røtin skam
Jævelskap i salig ham


Ref:
[Am]Kem æ’ du
Koffør gjer du som [Am/H]du gjer[C]
[G]Kem æ’ du
Ligg i løynd der ing[Am]en ser
[F]Ko slags tanke legg du bak
Æ’ du [C]sterk enn æ’ du svak
Ja, f[G]ørtel me – rett å rak;
Kem [Am]æ’ du


Vers:
Du som tok de sjøl te’ rette
Va’ det du som før sku’ mette
han som tok. Og du som ga’;
kunn’ du ingen lærdom ta?

Vers:
Bryt de’ inn der liv bli laga
Måle mørke, tonge daga
Du te himmels – ho te svart
Håpa rollo skifta snart

Ref:    x2

Am - Am/H - C - G - Am - F - C - G   x5

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger