Litt av en gjeng

av vegharry 11/10-2014
Intro/riff 1
 F F F F F F F F F F F F G G
-x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-x-
-x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-x-
-2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--3-3-
-3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--5-5-
-3--3--3--3--1--3--3--3--3--3--3--3--5-5-
-0--1--1--0--1--1--1--0--1--1--1--0--3-3-

RIFF 1
De henger på hjørnet
RIFF 1
Vaier i vinden
RIFF 1
Venter på kvelden
RIFF 1
Venter på kvelden

RIFF 1
De er litt av en gjeng
De er litt av en gjeng
De er litt av en gjeng
De er litt av en gjeng

RIFF 1
De møtes i skyggen
På bølgelengde null
Fryser i sammen
Fryser i sammen

RIFF 1
De er litt av en gjeng
De er litt av en gjeng
De er litt av en gjeng
De er litt av en gjeng

"Bb BbBb Bb CCC  Bb BbBb Bb CCC"

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger