Himmel og Hav

av gruxx 26/10-2014
HIMMEL
oG HAV

Melodi: Erik Sollid
Tekst: André Bjerke

capo 2

[em]Himmel og hav
Speiler som rav
[G]Blink [C]av en [Am]melke[D]vei.
[em]Himmel og hav!
Høy eller lav
[G]følger[C] en st[Am]jerne[D] deg.
Enten du [Em]er
en ”Løve”, en ”[C]Vær”,
en ”Tyr, eller [G]kanskje [Bm]”Vekt”,
tegnes det [Em]inn
en skrift som er [C]din
i stjernenes [Am]blå [Bm]aspekt.

Himmel og [Em]hav!        |
Skrift og bokstav:      |
Am         Bm    | x2
Stjernen og du er i slekt.  |
Skibet, vår jord!
Stjernen i nord
leder oss uavbrutt.
Skibet, vår jord!
Du er om bord,
skapningens førstereisegutt!
Kursen er satt;
din vakt er i natt
når klokken slår åtte glass.
Selv om vår havn
er ukjent av navn,
har sjelen et trygt kompass
på skibet, vår jord ...
Grip om ditt ror!
Stjernene er på sin plass

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger