Svar meg på brevet

av kaste94 03/11-2014
Em A7 D


D          G
Svar meg på brevet, send noen enkle ord.
A             D    A
Kanskje er vi nærmere enn sist.
  Hm         G       D
Vi var jo så unge, forventningen var stor,
  Em     A7    D
men jeg er fremdeles optimist.


A         E
Hun vi har sammen vokser seg stor,
G                D
spør meg tidt hvor pappa holder til.
  Hm           G       D
Vi trenger hverandre, hun trenger far og mor.
Em     A7      D
Svar meg på brevet er du snill.


Kom la oss prøve å starte opp på ny,
kanskje var det dette som sku' til.
Litt ungdom alene, noen år i hver vår by,
Svar meg på brevet er du snill.


A E, G D, Hm G D,

Em     A7      D
Svar meg på brevet er du snill.


Rop etter lykke ga ingen svar,
allting er jo kjedelig på sikt.
La hvitflagget vaie for oss og hun vi har.
Kom la oss løse vår konflikt.


Svar meg på brevet, send noen enkle ord.
Ingen bør vi vinne dette spill.
Vi er så forskjellig, vår skyld er like stor.
Svar meg på brevet er du snill.

    Em     A7      D
Kjære, svar meg på brevet er du snill.


Em A7 D

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger