Fra start til mål

av kaste94 08/01-2015
  D  A  D
Dududududududu...D                 G    A     D
Willie og Martha, stadig på farta, skarpe i tanker og kjeft.
                 A           
Lette på foten, tip top i moten, livet er lettvint for dem som har teft.
G                  D      D/C#   H
Martha og Willie, alt får de billig, handler med aksjer og hus.
D                 G      A    D
Willie og Martha, stadig på farta, seiler rundt jorda på cruice.  D  A  D
Dududududududu...Torbjørn og Lene, begge må tjene, endene møtes omtrent.
Husbank og renter, bøddelen venter, ordet inkasso er daglig og kjent.
Lene og Tobben, busser til jobben, livet er strevsomt og hardt.
Torbjørn og Lene, begge må tjene penger til ferien svart.  D  A  D
Dududududududu...Ola og Ester, feirer og fester, unger i nord og i sør.
Lyger og skryter, klager og syter, 
dagen blir lang når en ingenting gjør.
Ester og Ola, statussymbola skaffer de seg via trygd. 
Ola og Ester, feirer og fester, huset har velferden bygd.  D G A D
Dududududududu...  D   A    
Dududududududu 
       G                D     D/C#   H
-nei nei nei, ingen er like, fattige og rike, pliktig og doven og snål.
D                  G      A      D
Livet er ei gåte, hvert på sin måte, vingler fra start og til mål.  D G A D
Dududududududu...


  D                  A            D  A D
Ja, livet er ei gåte, hvert på sin måte, vingler fra start og til mål.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger