La mæ gi dæ ei hand

av navi09 01/03-2015
[F]La mæ gi dæ ei hand, når du stræva,
[C]Læ mæ vær hos dæ, når du træng tid.
[G]Å kanskje vær vænnen din,
når du ønske dæ, [C]mer [DM]enn [C]sympati.
[F]La mæ syng dæ nån sanga,
når du træng te trøst,
[C]å, la mæ hoill ruindt dæ da.
[DM7]La mæ be dæ ei [C]bønn førr i [F]mårra,
Med håp om [G]ein lysere [C]dag.[Csus4]

1.
[C]Vi lægge plana for daga å år,
[G]å håpe at aillt ska gå bra.
[C]Men det esjelden at første pris går,
[G]dit som vi vil at deinn ska,
[F]Allikevel skal vi helst [Bb]lykkes i alt,
[F]det e [C]minste vi [G]kræv.
[C]E det så rart, du e[F]sliten å [DM]føl,
at du snart [G]glæmme å[C] le.

La mæ gi dæ ei hand, når du stræva,
Læ mæ vær hos dæ, når du træng tid.
Å kanskje vær vænnen din,
når du ønske dæ, mer enn sympati.
La mæ syng dæ nån sanga,
når du træng te trøst,
å, la mæ hoill ruindt dæ da.
La mæ be dæ ei bønn førr i mårra,
Med håp om ein lysere dag.

2.
Live har lært oss om vinning og tap,
Nåkkå går opp, nåkka ned.
Aillt blei nåkk ikkje som vi hadde tænkt,
men vi ska nåkk få det te.
Førrvi har vænna som bryr sæ å vi,
vær med å ta i eit tak.
Det som du føle du ikkje kainn klar,
det kainn vi få te i lag.

Så, la mæ gi dæ ei hand, når du stræva,
Læ mæ vær hos dæ, når du træng tid.
Å kanskje vær vænnen din,
når du ønske dæ, mer enn sympati.
La mæ syng dæ nån sanga,
når du træng te trøst,
å, la mæ hoill ruindt dæ da.
La mæ be dæ ei bønn førr i mårra,
Med håp om ein lysere dag.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger