Den Fyrste Song

av Ukjent 24/02-2007
Olav Stedje - Den fyrste song


Den [D#]fyrste [Bb]song eg [G#]høyra [D#]fekk,
var [Cm]mor sin [Gm]song ved [G#]vog[Bb]ga,
dei [Cm]mjuke o[Bb]rd til [D#]hjar[G#]ta g[D#]jekk,
dei [Cm]kun[Fm]ne [D#]gråten [Bb]stog[D#]ga.


Dei [D#]sulla m[Bb]eg så u[G#]nder[D#]leg,
så [Cm]stilt og[Gm] mjukt te[G#] so[Bb]va,
dei [Cm]synte m[Bb]eg ein [D#]fag[G#]er [D#]veg
opp [Cm]frå[Fm] vår [D#]vesle [Bb]stov[D#]a.


Solo:

E|--------------------11-------------------------------|
B|-----8-9-11^-11--------8-11--------------------------|
G|--10------------------------10-12-8--10-5p3h5--------|
D|----------------------------------------------5p31--|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------|
B|----------7/8/11--11/13-8-86--------------------11--|
G|--5h8-5-8------------------------10p8-h10p8h10^-----|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|E|-----------------------------------------------------|
B|--/20-18-16-----------------------------/8/11--h86--|
G|-------------12h15p1210h12p108h10p8----------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
Den vegen ser eg enno tidt
når eg fær auga kvila,
der stend ein engel, smiler blidt,
som berre ei kan smila.

Og når eg sliten trøytnar av
i strid mot alt som veilar,
eg høyrer stilt frå mor sin grav
den song som all ting heilar..


Transkribert av: Pitmairen*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Lucas (Gjest)
  Det er Olav Stedje som har skrevet teksten
  Og han kjem frå Sogn ( Vestland) fylke.
  Olav Stedje kjem til Lustrabalder 2020 fredag 12. 06. 2020- lørdag 13. 06. 2020!
 • Arne Søholt (Gjest)
  Det er Per Sivle som har skrive diktet. Melodien er av Lars Søraas. Den besifringa som er gjengitt, er ei ulogisk og komplisert blanding av kryss- og Bb-tonearter. Eg kjenner songen svært godt, og har vore med på å framføre han saman med Olav Stedje. Tonearten er Eb-dur
 • Arne Nagell Dahl (Gjest)
  Tekst Per Sivle
  Musikk Lars Søraas
 • Tore Sande Schmidt (Gjest)
  Så vidt eg veit er det Per Sivle som har skreve denne songen (det står oppført som "ukjent" her). Melodien veit eg ikkje.
 • Ronja (Gjest)
  Super
Lagre i egne samlinger
Vurderinger