Di og mi si tid

av turboaltibox 03/06-2015
Db-B-Db-B

[F#]Du har sala hesten, satt [B]båden din på [F#]vann.
               Db
Seilet slår i blesten ud fra land.
        F#
Så tog du siste resten
Eg [Db]tar det så en[F#] mann
Nå e [B]du og [F#]eg [Db]forbi
Det va [Ab]di og [B]mi si [F#]tid

[F#]Du fylle opp på tanken og [B]legge nye [F#]dekk
                Db
Du riste av deg stanken og vil vekk
Det svir som bare [F#]fanken når [Db]blikket springe [F#]lekk
Nå e [B]du og [F#]eg [Db]forbi
Det va [Ab]di og [B]mi si [F#]tid

[A]Så rir du [E]med ein sang
[D]Inn i solned[A]gang
[Db]Du [F#m]eeee [B]nesten uden [G]sty[E]ring
[A]Nå kan du [E]vera fri fra [D]di og mi si [A]tid
[Db]Du [F#m]eeee [B]nesten uden [G]sty[E]ring

Db-B

F#
Du har kjypt billeten
[Db]Du har sjekka [F#]inn
               Db
Så fyre du raketten trinn for trinn
Du takke for du[F#]etten og [Db]gir meg kyss på [F#]kinn
Nå e [B]du og [F#]eg [Db]forbi
Det va [Ab]di og [B]mi si [F#]tid

[A]Så rir du [E]med ein sang
[D]Inn i solned[A]gang
[Db]Du [F#m]eeee [B]nesten uden [G]sty[E]ring
[A]Nå kan du [E]vera fri fra [D]di og mi si [A]tid
[Db]Du [F#m]eeee [B]nesten uden [G]sty[E]ring

Db-B-Db-B

[A]Så rir du [E]med ein sang
[D]Inn i solned[A]gang
[Db]Du [F#m]eeee [B]nesten uden [G]sty[E]ring
[A]Nå kan du [E]vera fri fra [D]di og mi si [A]tid
[Db]Du [F#m]eeee [B]nesten uden [G]sty[E]ring

[A]Så rir du [E]med ein sang
[D]Inn i solned[A]gang
[Db]Du [F#m]eeee[B][G][E]
[A]Nå kan du [E]vera fri fra [D]di og mi si [A]tid
[Db]Du [F#m]eeee [B]  [G]Eg e [E]heilt [A]forbi

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger