Vegvals for to

av kaste94 16/06-2015
DmDm             Bb   C   F
Her er du og her er eg, eit par på livets landeveg
  Gm      A    Gm        A
der me skal dele alt, gje varme når det er kaldt
  Bb     C        Dm
og saman søkje ly frå den mørke skyDm Gm CHer er eg og der er du, eg er herr og du er fru,
og saman skal me få engleungar små,
og saman skal me bli i all vår tidDm Gm C, Dm Bb C F
Gm A Gm A, Bb C Dm, Gm CMe drøymer så mangt i livets vår, men det som skjer dei neste år
er det ingen her ne'e som veit, det kan bli tårer, det kan bli leik
men her skal me liva og bu, eg og duDm Gm C, Dm Bb C F
Gm A Gm A, Bb C Dm, Gm C

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger