Tatergutt
Capo3

C            F   C          G
Frem fra bylten under skredet dro de Tatergutten frem
C           F  C    G       C
far og mor var begge døde, folk tok barnet med seg hjem,
G           C    F   C      G 
ga det hus og hjem og pleie, tilsyn som sin egen sønn,
C            F   C    G    C
holdt det borte fra det leie, lærte ham sin egen bønn.

C          F    C             G
Gutten vokste og ble vakker, flink og snill han var som få
C           F   C   G      C
når mot skoletid det lakker synes verden mot ham gå,
G         C   F    C          G 
barna kunne ei la være, det var sårt han ble skjelt ut,
C          F   C    G      C
hvorfor leker du ei mere, kom til oss du tatergutt.

C           F   C          G
Han i ungdomsflokken kommer, ungdommen de får ham kjær,
C           F    C   G        C
jentene omkring ham flokker, liker seg der hvor han er
G          C    F    C      G 
med den mørke lugg i pannen glimtet som fra øyet går,
C          F     C      G     C
jenter blir som fra forstanden, blomsterhilsinger han får.

C          F    C           G
Så Johan er blitt forlovet, fogdens datter til ham gikk,
C           F   C    G      C
hun seilasen med han vovet, trosset alle råd hun fikk.
G         C   F    C     G 
Så en aften de spaserte fogden ropte etter dem:
C           F   C    G      C
Taterskikken fort du lærte, Ingrid aldri mer kom hjem.

C           F    C         G
Ingen dolk kan lengre stikke, ingen pil gå lengre inn
C         F  C   G      C
enn de hatefulle blikke dypt i unge Johans sinn.
G          C   F    C       G 
Ingrids rykte var i fare hun så skjær og mild og ren
C          F    C     G     C
mennesker de bygger snarer, hvem kan sønderrive dem

C           F    C          G
Johan stanser opp ved grinden, rolig tar han hennes hand,
C           F   C    G      C
kjære Ingrid nå drar vinden bort for evig med mitt navn.
G           C  F   C       G 
Du vil aldri freden finne dersom du skal følge meg,
C          F    C  G       C
du må hjem igjen nå vende, tater stien blir min vei.

Caop-5
C           F   C          G
Takk for at du på meg trodde du var solen i mitt liv,
C          F   C    G       C
du så hva som i meg bodde alltid står du som min viv.
G           C   F   C      G 
Som en siste avskjeds hilsen bøyer han sitt hode ned,
C          F   C   G         C
atter bort dro tatergutten ingen kjenner mer hans sted.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger