A-Ha - Velvet
Minor Earth Major Sky

Intro: C - G - Dm - F

------------------------------------------------------------------------------|
--13--12--13--12-----------------------------------12-------------------------|
------------------12--10----9--10--9-------12--14------12--10--9--10--9-------|
--------------------------------------10--------------------------------10----|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|

Verse:

[C]Her sk[G]in is like v[Dm]elve[F]t
[C]Her f[G]ace cut from s[Dm]tone[F]
[C]Her [G]eyes when she's sm[Dm]iling[F]
[C]Will n[G]ever reach h[Dm]ome

Chorus:

   F       C - G - Dm - F -
Bu[G]t he[Dm]ar ho[F]w she sings


Verse:

[C]Her t[G]ouch would be t[Dm]ender[F]
[C]Her l[G]ips would be w[Dm]arm
[C]But wh[G]en we're tog[Dm]ether[F]
[C]I'm alw[G]ays alone[Dm]

Chorus:

   F       C - G - Dm - F -
Bu[G]t he[Dm]ar ho[F]w she sings
   F       C - G - Dm - F -
Bu[G]t he[Dm]ar ho[F]w she sings
   F       C - G - Dm - F -
Bu[G]t he[Dm]ar ho[F]w she sings

Verse:

[C]Her ski[G]n is like v[Dm]elvet[F]
[C]So I we[G]nt to her h[Dm]ome[F]
[C]Her pl[G]ace like a p[Dm]alace[F]
[C]With th[G]ings you can't [Dm]own[F]
[C]Her sk[G]in is like v[Dm]elvet


Chorus:

   F       C - G - Dm - F -
An[G]d he[Dm]ar ho[F]w she sings
   F       C - G - Dm - F -
An[G]d he[Dm]ar ho[F]w she sings

End: C - G - Dm - F - C - G - Dm - F  (Fade Out...)

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger