Tab til intro av "Line" - Ole Ivars, org. 1968.

Intro i G-dur, opp 1 halvtone etter første refreng.e|------------7-8-7---7-7-8-7---7-7-8-7----7-7-8-7---7-7-8-7----|
B|--5-3-------------8---------8----------8---------8---------8--|
G|------4\2-0---------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|  Vil rette varme tanker til Ivar Grønsveen (1946-1973) som var vokalist 
og elgitarist i Ole Ivars frå 1964 til 1973! :)

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger