Vårsøg

av snikersnei 23/10-2015
"B" står for "Blow" = puste ut,
"D" står for "Draw" = puste inn.


5B 5B 4D 5B 6D 7B 7D 6D 6B 5B

5B 5B 4D 5B 6D 7D 6D 6B 6D 5B

6B 5B 4D 4B 4D 6D 7D 7B 8D 7D 6B

6D 5B 4D 4B 4D 5D 5B 3D 4D 3D 4B

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger