På - i +bank

av Kazoo 28/10-2015
(Georg Hagen)
fra E-76 (1991)

D G D A D 
1. vers
            A     D
Eg strævar og slit frå mørgo ti' kveld
     G      D          A D
det er søvidt at eg greier få det te, likevel
             A      D
Lønnen den gjeng til å betale ned gjeld
  G       D    A     D
Eg sit her og grublar kvør einaste kveld

Refreng
G    A     D
Eg e på minus i plussbank
G  A       D
Kjøleskåpet mitt er lens,
G  A    D G    D       A    D
men inni gara-sjen der stend det ein Mercedes-Benz

2. vers
Ja tide er hard no, allting er så dyrt
Carl I. Hagen sa til Brundland "det var bæri eg ha'e styrt"
Eg trur det blir det sama, eg he'kje pæneng likevel
fe om eg tener mykje te nei fær eg gjeld

Refreng

Gitarsolo
D G D A D 

Refreng

3. vers
Eg kjem aldri te å bli rik, det blir fortsatt dårleg stelt
Det som eg bli rik på er ei temmeleg stor gjeld
fe lite pæneng ha eg nøk av eg har det nøksø bra
og ein +Bank oppi Edland som stadig seier ja

Refreng
men inni garasjen der stend det ein Mercedes-Benz x2
D G D A D 

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger