Tekst: Jakob Sande


    D      A     D 
Du kom til meg frå grybleike strender
      G    Hm    A 
drøymd av Gud inni æva ein gong.
    Hm    G    D 
Eg har bore deg på mine hender
    Hm      A    D 
eg har gitt deg min djupaste song

Gjenom sol har eg ført deg ved handa,
og når tida mot kveld fall deg lang,
har vi vandra i eventyrlanda
til du trøytt sovna inn på mitt fang.

Eg har sett dine augo å tindre
– tindre blå imot stjerner og hav,
og ei verd vekse fram i ditt indre,
– den du undrande sjølv spegla av.

Kvar ein tanke på deg, og kvart minne
byggjer tempelkvelv over min veg.
Eg har reist deg eit altar der inne,
og fornekta Jehova for deg.

Gjenom nedgang og natt skal du skine
på min veg alle audslege mil.
Eg vil døy under hendene dine
og gå under i glans av din smil.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger