*plystring*

[E]Hvem kan gi meg a[B]lt jeg v[E]il
Alt j[B]eg ønsker og me[A]re t[E]il
Slå på lyset, jeg h[A]ar slått [C#m]av
Når a[B]llting er um[C#m]ulig.


Det er d[A]u-u, det er d[E]u det er d[A]u-u.
Bare d[E]u er dr[B]ømmen, - og m[C#m]ålet.


*plystring*


[E]Hvem gir mening til st[B]ore o[E]rd
Hvem er so[B]la, min lu[A]ft min j[E]ord
Bærer hjertet mitt ov[A]er a[C#m]lt
For hvem g[B]år jeg, i d[C#m]øden


Det er d[A]u-u, det er [E]du det er d[A]u-u.
Bare d[E]u er dr[B]ømmen, - og m[C#m]ålet


D[A]et fins mange som l[E]igner på meg
Men i[G#]ngen er som d[C#m]eg
Så l[A]a meg få b[E]li, din eneste
For ut[G#]en deg er en so[C#m]loppgang uten ma[A]gi.


H[E]vem er helten [A]i hver sa[E]ng.
Hvem er gl[B]ede og va[A]rme f[E]ang
Hvem gir mere enn j[B]eg kan [C#m]gi
Hvem gjør t[B]roskap m[C#M]ulig


Det er [A]du-u, det er [E]du det er d[A]u-u.
     E
Bare du
Det er d[A]u-u, det er d[E]u det er d[A]u-u.
Bare d[E]u er dr[B]ømmen, - og m[C#m]ålet


*plystring*

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger