Ljos,ljos og meire ljos

av Burnbow 03/07-2016
Ein, to, tri

   E                     A - E
 Og Menneskja ho siv ikring og Lukke-Draum er Los.
   E                     A - E
 Og Menneskja ho gjæng i ring og leitar etter ljos


  E      F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos
   E       H  E
 og ljos, ljos og meire ljos
 E       F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos og
  E     H   E
 Ljos, ljos meire ljos


  E                    A - E 
 Og menneskja hev von på von og slær i von ihel
  E                    A - E
 Og menneskja, det arma tjon, ho vonar lika vel
  E                       A  E
 Og menneskja ho hev det so, den stakkars skodde-dott, mhm
  E                    A   E
 At sumde ho i strålande-sjo, ho krava like godt, mhm


  E      F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos
   E       H  E
 og ljos, ljos og meire ljos
 E       F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos og
  E     H   E
 Ljos, ljos meire ljos

A          H7  E
 Og menneskja dei sviv ikring
A       H7   E
 Heile verda går i ring
A        H7  E
 Alle syng med same song
A         H7
 Gong på gong på gong på gong
A          H7  E
 Og menneskja dei sviv ikring
A        H7  E
 Heile verda går i ring
A        H7  E
 Alle syng med same song
     F#m       H
 Gong på gong på gong på gong

    E                     A - E
 For menneskja på livsens straum glid fram mot æve-os
   E                         A - E
 Alt med den løynde hjarta-draum ho sjølv skal bli til ljos


  E      F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos
   E       H  E
 og ljos, ljos og meire ljos
 E       F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos og
  E     H   E
 Ljos, ljos meire ljos
  E      F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos
   E       H  E
 og ljos, ljos og meire ljos
 E       F#m  E
 Ljos, ljos og meire ljos og
  E     H   E
 Ljos, ljos meire ljos

Og ljooooooooos
Og ljooooooooos
Og ljooooooooos
osv....

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger