Daling og Guling

av Loringen 10/12-2016
[C] [G7] [C] [F] [C] [G7] [C]

[C]Han Olaf [C]Daling han va ein harding, han Petter [G7]Guling han va ein [C]fuling.
Dem toan [C]treftes på fest ei jul, han Daling [G7]full og ein Guling [C]ful.
Han Guling b[F]ynt han er vrangast ska[C]pt, han Daling t[G7]ent fer han tent så kja[C]pt.
Dem slo sam[F]tidig hinann på k[C]jeften. Han Guling [G7]sneia, men han Daling tr[C]eft'n


[C]Han Guling reist seg opp og slo med flaska, han Daling [G7]kauka og hold fer [C]taska
og fekk ti'n stol som'n tok og daska og treft'n [G7]Guling med mett i [C]maska
Han Petter [F]Guling han tok eit bord og [C]sendt på'n [G7]Daling og'n Daling [C]fór
utgjennom [F]døra og nedgjennom [C]trappa og'n Guling [G7]etti mens at folket kla[C]ppa.

[C]Han Daling kom seg og bynt å kjemm seg og reiv tå [G7]gelenderet og slo omkring [C]seg
Han Guling gikk på med'n kniv han ha og stakk ett [G7]hæsjen hans Daling [C]da
Men Daling [F]gaft idet han treft'[C]n og kniven [G7]fór dermed inni kje[C]ften
og'n Guling [F]sleft'n og dermed t[C]aft'n, ja son [G7]bynt festen på tridagsa[C]ften!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger