Heimevernet

av Knitter 20/08-2017
Forsp. | G | D Dsus4 - D | G | D Dsus4 - D | G | - | - | - |

      G
1.   Så ligg eg her og sutrar igjen, ryggen verker og gnagsåra brenn.
    Eg kl[D]orar meg fast te ein kulep[C]enn, eg vil h[G]eim.
     G
    På Ipod'n syng gamle Hank.

    "Ramblin' Man", om å vera fri og frank.
    Men eg har f[D]ire flate hjul og tom t[C]ank, eg vil h[G]eim.[D][Dsus4][D]

Ref.  Det e t[C]øft å sjå på R[D]ambo. Det e t[G]øft å sjå James B[C]ond.
    Men [C]eg e bare ein t[D]øffelhelt, og kjem [G]alltid te å vera s[C]ånn.
    Det e 'kje r[G]åd å[G7/F] sove, kom og [C/E]redd meg [G/D]Tove.
    Frå ei tr[C]ang kas[D]erne i Heimev[G]ernet.

     G
2.   Befalet ropar, stemma e kvass. Me trenar på nærstrid og gass, gass, gass.
    Men [D]eg har tankenn' ein annan pl[C]ass, eg vil h[G]eim.
       G
    Eg e redd for geværet, eg har 'kje kontroll.

    Eg treff'kje pappfiguren på 10 meters hold.
    Det stenn [D]0 poeng i befalets protok[C]oll, eg vil h[G]eim.[D][Dsus4][D]

Ref.  Det e t[C]øft å sjå Max M[D]anus, sprenge sk[G]ip på mange tusen t[C]onn.
    Men [C]eg e bare ein t[D]øffelhelt, og kjem [G]alltid te å vera s[C]ånn.
    Det e 'kje r[G]åd å[G7/F] sove, kom og [C/E]redd meg [G/D]Tove.
    Frå ei tr[C]ang kas[D]erne i Heimev[G]ernet.

Solo  | (G) | G7/F | C/E | G/D | C | D |

        G
3.   Eg sku' jønne ha skrivi at eg e ein mann, som kjempar heroisk for sitt fedreland.
    Men eg e hj[D]elpelaus som ein fisk på l[C]and, eg vil h[G]eim.
    G
    Detta e plikt, eg e klar over det.

    Men den siste eg ville ha gått i krigen med.
    E ein skv[D]etten spirevipp som bare hiv seg n[C]ed, og vil h[G]eim.[D][Dsus4][D]

Ref.  Det e t[C]øft å lesa om M[D]ilorg. Kompani L[G]inge og elt det d[C]er.
    Men [C]eg ser knapt b[D]ak og fram på eit [G]AG3-gev[C]ær.

Instr. | G | G7/F | C/E | G/D | C | D |

Ref.  Det e t[C]øft å sjå på St[D]ar Wars, og The G[G]uns of Navar[C]one.
    Men [C]eg e bare ein t[D]øffelhelt, og kjem [G]alltid te å vera s[C]ånn.
    Det e 'kje r[G]åd å[G7/F] sove, kom og [C/E]redd meg [G/D]Tove, frå ei tr[C]ang kas[D]erne i Heimev[G]ern[G]et.[G]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger