Gamlevegen Heim

av Knitter 24/08-2017
Forsp. | - | - | G | C D | C | G D |

       G            C      G C D
1.   Eg e glad i det trygge, det e bare slik det e.
    G      C          G        D
    Nye vindar e vel og bra, så lenge eg får sitta i le.
    C          G
    Vekst og framgang e fine ord.
           C          Em
    Men når ein bles med vinden, kan farten bli stor.
      D   C/E  D/F# G D/A   G/H   C   D
    Så kom og bli med meg.   Eg veit om ein annan veg.

    G                 Em
Ref.  Gamlevegen heim, den siste biten. Gamlevegen heim, med gras i midten.
    C                 G C D
    Gamlevegen heim, eg tek gamlevegen heim.
    G                   Em
Ref.  Gamlevegen heim, over stein og røtar. Gamlevegen heim. Der små guteføtar.
     C       D    C G/H  C D           G
    Sprang i vårvåt sno, med løvetann te mor. Eg tek gamlevegen heim.

Mel.sp.| (G) | C D | C | G D |

    G          C       G C D
2.   Ingen lagar køar, og ingen pressar bak.
      G          C       G            D
    Og møter eg nokken, så helsar me, og kanskje slår me av ein prat.
      C           G
    Eg kjenner kvar kneik, eg kjenner kvar sving:
       C            Em
    Over jorde, inn i skogen og gjennom ei grind.
      D   C/E  D/F# G D/A   G/H   C   D
    Så kom og bli med meg.   Eg veit om ein annan veg.

    G                   Em
Ref.  Gamlevegen heim, med sår og sprekkar. Gamlevegen heim, over opne bekkar.
      C       D       C   G/H  C D            C G D
    Og på ein stabbestein, kan me kvile trøyt-te bein. Eg tek gamlevegen heim.

         Am         G/H      C           A7/C#
Bridge "Kom og prøv den nye asfalten min!", lokkar motorvegen, smørblid og fin.
       D
    "Eg e bygd for fart og spenning, kom og kjør!"
      D               C          D
    Men eg tek heller omvegen som eg kjenner så godt ifrå før.

Solo  | G | - | Em | - | C | - | G | C D |

    G                   Em
Ref.  Gamlevegen heim, gjennom tun og enger. Gamlevegen heim, det e det som fengar.
    C        D  C   G/H  C  D
    Ein som syns det e, godt å gi - re ned.

        G                 Em
Ref.  Eg tek, gamlevegen heim, smal og svingut. Gamlevegen heim. Der elgen spring ut.
      C      D   C   G/H  C D           G
    På jorde av og te, og blunkar lurt te meg. Eg tek gamlevegen heim.

Avsl. | (G) | C D | C | G   D  | G | C D | C | G    D    | G
              Gamlevegen heim.       Eg tek gamlevegen heim.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger