Lofotvisa

av logen 12/09-2017
          F	
Oppe på kaia står kaillan
	  C
Å klør sæ på ba......ken sin
	 G		C F C
da e det liv, på Lofoten


	      F
Å mens skipsklokka ule
	      C
da ligger kokken å pu.....ster tungt
      G      C F C
da er det liv, på Lofoten

          F
Å mens maskinen den dunker
          C 
står maskinisten å ro......per høyt
      G       C F C
da er det liv, på Lofoten

       F
Å fremme på luken
            C
der stikker skippern ut ku.....rsen sin
      G      C F C
da er det liv, på Lofoten


       F
Å messepiken Brita
          C
har fått flis inn i fi......ngern sin
      G       C F C
da er det liv, på Lofoten


       F
Å dattra til Bensen
           C
hun har nettopp fått me......slinger
      G       C F C
da er det liv, på Lofoten

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger