Det sista hu ville

av TheDimLocator 23/09-2017
Det sista hu ville - Tønes

Capo i 2. bånd (opprinnelig Bm)

Huske [Em]du den gamla [Am]kåno så v[Dm]iste okke rundt
[Em]Kledd i ein [Am]sånn turkise [Dm]bluse
[Em]Huske du at me [Am]to va på v[Dm]isning i lag men at me aldri
[Em]kjypte det der h[Am]uset

Her ein [Em]dag så kjø[Am]rte eg forbi[Dm] det
De seie at [Em]dei så kjypte d[Am]et ikkje e heilt [Dm]lure
Folk gjekk[Em] att og fram der i[Am]nne, såg ud s[Dm]å de hadde bygd på og
Sjaina [Em]opp for ein form[Am]ue[Em][Am]

	Huske du orgelet[Fmaj7] så sto i gangen[Am]
	Og då hu sette s[G]eg å begynte på ei salma[Am]
	Huske du bildane[Fmaj7] på veggen[Am]
	Så hadde honge i[Dm] solo og falma

[Em]Dei så fekk te[Am]slaget m[Dm]åtte skifta klenning
[Em]Allerede [Am]året itte[Dm]på
I ti[Em]llegg kom oml[Am]egging av [Dm]vann og kloakk
Tvile på om[Em] me hadde hatt r[Am]åd

[Em]Av og [Am]te ska du [Dm]ikkje sjå vekk ifrå
[Em]At dar e ei [Am]meining med det så [Dm]skje
[Em]Me to kj[Am]ypte ikkje det [Dm]huset
Tru me [Em]ska vær glade for [Am]det

	Huske du orgelet [Fmaj7]så sto i gangen[Am]
	Og då hu sette s[G]eg å begynte på ei salma[Am]
	Huske du bildane[Fmaj7] på veggen[Am]
         Dm           || Dm - Em - Am ||x3
	Så hadde honge i solo og falma

Eg b[Em]lande det der h[Am]uset med et an[Dm]nart ser eg nå
Det [Em]blei aldri [Am]seld den gon[Dm]go
Den gamla [Em]kåno budde [Am]der i n[Dm]ågen år te
Før det gjekk i [Em]arv t dotta[Am]ro

Alt inn[Em]vendid e b[Am]eholdt så det[Dm] ei gong va
Follt av [Em]liv om sommar[Am]en
Tomt resten [Dm]av året
Eg sko [Em]ønska alle ha[Am]dde ein sånn p[Dm]lass de konne samlas[Em]
Og bare v[Am]åre[Em][Am]

	Eg tru ikkje d[Fmaj7]et va langt ifrå sannhete[Am]n
	At dett[G]a va det sista hu ville[Am]
	Eg fekk inntrykk[Fmaj7] av at hu hadde grua seg[Am] te å
	   Dm                     F   Am - G - Am - F - Am - Em - Dm - Em - Am
	Fylla okke frå rom te rom ganske stille, ganske stille

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger