[G] [D] [G] [Am] [G] [D] [G] [D] [Am] [G] [D]

[G]Vi e [D]ledig[G]
[Am]Vi har[G] stått [D]på vent
[G]Overf[Am]lødig[C]
og vi komm[C]er vel [D]for seint
vi står [C]stødig[D]
som om [C]vi var under tvan[D]g
og u[C]t av ingenting[D]
må æ s[G]pørre [C]nok en gan[D]g:

ka du [G]håpa p[D]å?[G]
ka du t[Am]rur p[C]å?[D]
ka du [G]vente p[D]å?[G]
ka du s[Am]tår p[C]å?[D]

åhå [G]æ må åp[D]ne opp[G]
en ut[Am]brent [G]tankegan[D]g
for [G]vi bør [D]nøste op[C]p
vi må [C]løse d[G]et en gan[D]g
men du står [C]stødig[D]
som om d[C]u var under [D]tvang
ååå ut [C]av ingenting[D]
må æ s[G]pørre n[C]ok en gang[D]

hååå ka du [G]håpa p[D]å?[G]
ka du [Am]trur [C]på?[D]
ka du [G]vente p[D]å?[G]
ka du [Am]står på[C]?[D]

og du får [C]holde vinden [D]tilbake med hendern
du får [C]høste frøan s[D]om du sår
du får [G]holde [C]strømmen t[D]ilbake med [G]hendern
åh du får [D]stå l[C]edig [D]der du står

ka du [G]håpa p[D]å?[G]
ka du t[Am]rur p[C]å?[D]
ka du [G]vente p[D]å?[G]
ka du s[Am]tår p[C]å?[D]
uuuu[Am]uuu[C][D]
ka du h[Am]åpa p[C]å?[D]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • aaste
    grep på ikaros også hadde vært supert!!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger