Her kommer dine arme små

av oghagen 12/12-2017
   Eb  Fm/Ab Bb7 Eb7
Her kommer dine arme små
 Eb/G Ab   Bb   Eb
O Jesus i din stall å gå
G/B Cm  Fm7  Bb Bb/Ab Gm7
Opplys enhver i sjel og  sinn
C/E  Fm7 Bb/D Eb  Eb/G Ab Bb Eb
å  fin - ne vei - en til deg inn

     Eb   Fm/Ab Bb7 Eb7
Men hvor skal vi gå vi arme små,
     Eb/G  Ab   Bb  Eb
med våre bønner det er tårer på.
G/B  Cm   Fm7   Bb Bb/Ab Gm7
Vi har stått i regnet - stått i  vind
C/E  Fm7 Bb/D Eb  Eb/G Ab Bb  Eb
Vi har lyt -tet et - ter  ste-mmen din

   Eb   Fm/Ab Bb7  Eb7
Jesus du som aldri leder vill
    Eb/G   Ab   Bb    Eb
vi har spurt oss hvordan det gikk til
G/B  Cm  Fm7   Bb  Bb/Ab Gm7
At om dagen var det lett å   tru;
C/E  Fm7 Bb/D Eb  Eb/G Ab  Bb Eb
så kom nat -ta, Je - sus , hvor var du

    Eb    Fm/Ab   Bb7  Eb7
Vi som en gang sprang med sang imot-
     Eb/G   Ab   Bb  Eb
begravde hjertet i det som vi forlot
G/B   Cm  Fm7   Bb  Bb/Ab Gm7
Vi holdt høyre hånd mot hi - mmel - en
C/E   Fm7 Bb/D Eb  Eb/G Ab  Bb Eb
mens den ven -stre holdt så hardt i- gjen

    Eb    Fm/Ab Bb7  Eb7
Vi ble reist fra gjørme på din dag
     Eb/G Ab  Bb   Eb
Vi sugde nåden inn i fulle drag
G/B   Cm   Fm7  Bb Bb/Ab Gm7
Men når vi med håp så oss om -  kring
C/E  Fm7 Bb/D Eb Eb/G Ab Bb Eb
sto vi fort-satt der med  ing-en -ting

    Eb   Fm/Ab Bb7   Eb7
Så her står vi nå i flokk og rad
    Eb/G   Ab   Bb    Eb
med en sang det stiger frostrøyk av
G/B  Cm   Fm7  Bb Bb/Ab Gm7
Og en bønn om himmel her på   jord
C/E Fm7 Bb/D Eb  Eb/G Ab Bb Eb
i en natt som kjen-nes  alt for stor

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger