[Forsp] [C]

1.   D[C]u seier "hva", eg seier "h[F]ått".
    Eg t[C]enker: "Hått var det du dreiv med i n[F]ått?"
    P[G]øbben stengte to, nå e klokka sn[F]art halv sj[C]u.[F]
    [C]Eg seier "håkken", du seier "hv[F]em".
    Eg t[C]enker: "Håkken var det du ga ein kl[F]em ved h[G]ekken?
    Ja, eg såg at d[F]et var d[C]u".

Ref.  Eg l[Am]ater som eg [G/H]sev, men eg har ’kje s[C]ove det gr[F]ann.
    Du sn[C]ik deg inn i senga kåns og tenker bare på h[F]an, ein annan m[G]ann.
    Sida d[F]i og sida m[C]i. Skal tr[F]u hått elt skal bl[C]i.
    Når v[F]ekkeklokka r[G]inger fem på n[C]i.

2.   D[C]u seier "kaldt", eg seier "k[F]eldt".
    Det v[C]irvlar opp kelde bilde over[F]elt.
    N[G]å fell plutseleg brikkunn’[F] på pl[C]ass.
    [C]Eg seier "hannoms", du seier "h[F]ans".
    Eg t[C]enker: "Var det hannoms Lucky Strike eg f[F]ann?
    Og var det h[G]annoms mørke hår på m[F]i madr[C]ass?"

Ref.  Eg l[Am]ater som eg [G/H]sev, men eg har ’kje s[C]ove det gr[F]ann.
    Du sn[C]ik deg inn i senga kåns og tenker bare på h[F]an, ein annan m[G]ann.
    Sida d[F]i og sida m[C]i. Skal tr[F]u hått elt skal bl[C]i.
    Når v[F]ekkeklokka r[G]inger fem på n[F]i.


Solo  | F C | F C | F G |

    C
3.   Du seier "hvor", eg seier "hårr".

    Eg tenker: "Hårr var det du reiste i vår?

    Var du på kurs i Bergen som du sa?"

    Eg seier "kånn", du seier "oss".

    Men tenkte du på kånn den gongen på Voss?
    Og [G]elle telefonenn’ du måtte ut [C]for å ta.

Ref.  Eg l[Am]ater som eg [G/H]sev, men eg har ’kje s[C]ove det gr[F]ann.
    Du sn[C]ik deg inn i senga kåns og tenker bare på h[F]an, ein annan m[G]ann.
    Sida d[F]i og sida m[C]i. Skal tr[F]u hått elt skal bl[C]i.
    Når v[F]ekkeklokka r[G]inger fem på n[F]i.[C]

Avsl. Sida d[F]i og sida [C/E]mi. Skal t[Dm7]ru hått elt skal bl[C]i.
    Når v[F]ekkeklokka r[G]inger fem på n[F]i.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger