Eg Tek Det På Hæl'n

av Knitter 20/01-2018
Intro  | - | - |

  [N.C.]
1.   Eg ruslar fri og glad omkring, og planlegg ikkje nokken ting.
    Eg tek det på hæl'n.

                 [2/4] [4/4]
Forsp. - | G | - | - | C | D | G |	

       G                            C
2.   Eg kjem for seint rett som det e, men klokkur driv eg ikkje med.
      D     G
    Eg tek det på hæl'n.


        G                             C
3.   Følk smell i veggen og slit seg ut, eg har helse som ein våryr stut.
      D     G
    Eg tek det på hæl'n.


     C               G
Bridge Nabo'n har ein "Sjuande Sans": Avtaler, møter, børs og finans.
     C                   G
    Fjorten timars dagar, sju te ni, pluss pendling, hæljer og overtid.
     D                        A          D
    Boka e stinn, det spørs om'n fær trækka inn eit kvarter te gravferda si.

             [2/4] [4/4]
Solo  | C | G | C | D | G |

       G                        C
4.   Problem kjem, problem forsvinn. Ute av auga, ute av sinn.
      D     G
    Eg tek det på hæl'n.


      G                                 C
5.   Eg tenker støtt: "Kjem tid, kjem råd." Den tid den sorg, eg vil leve nå.
      D     G
    Eg tek det på hæl'n.


  [N.C.]
6.   Eg ruslar fri og glad omkring, og planlegg ikkje nokken ting.

    Eg tek det på hæl'n.

                [2/4]  [4/4]
Avsl.  | G | - | - | C | D  |   G
                Eg tek det på hæl'n.
      D     Bb C D  G
    Eg tek det på hæ-æ-l'n.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger