Tjønnimellom

av Knitter 20/01-2018
Forsp. | E Esus4 | E | E Esus4 | E | E Esus4 | E | E Esus4 | E |

     E
1.   Har du ein stad du kan reise te, når det bare e deg sjølv du vil vera med?
       A             | E Esus4 | E |
    Ein fin stad, slik som min stad.
     E
    Har du ein plass dit nesten ingen dreg? To tjønnir, stigen, skogen og deg.
       A             | E Esus4 | E |
    Ein fin stad, slik som min stad.


       H                E
Ref.  Det finnst ikkje nokken bære stad å sjå.
      H             A        E          F#
    Eit eventyr frå tida me var små, kjem flygans i det blå, der eg og pappa bruka gå.
     A        H       E
    Tjønnimellom med Norheimsjakke på.


Mell.sp.|(E) Esus4 | E | E Esus4 | E |

     E
2.   Har du ein stad der elt e som før? Der skogen svarar om du spør.
       A             | E Esus4 | E |
    Ein fin stad, slik som min stad.
     E
    Har du ein plass der du veit du finn, tankar som kan lyse i draumen din.
       A             | E Esus4 | E |
    Ein fin stad, slik som min stad.

       H                E
Ref.  Det finnst ikkje nokken bære stad å sjå.
      H             A        E          F#
    Eit eventyr frå tida me var små, kjem flygans i det blå, der eg og pappa bruka gå.
     A        H       G
    Tjønnimellom med Norheimsjakke på.


         C         G        D
Bridge Det kom viktigare ting, eit år blir fort te ti.
      Am        C        G      D H
    Men etter ein yttersving fann eg att Norheimsjakka mi.
     E               | E Esus4 | E |
    Har du ein stad du kan reise te.
         E               | E Esus4 | E |
    Når det bare e deg sjølv du vil vera med?


       H                E
Ref.  Det finnst ikkje nokken bære stad å sjå.
      H             A        E          F#
    Eit eventyr frå tida me var små, kjem flygans i det blå, der eg og pappa bruka gå.
     A
    Tjønnimellom, tjønnimellom. Tjønnimellom, tjønnimellom.


       H                E
Ref.  Det finnst ikkje nokken bære stad å sjå.
      H             A        E          F#
    Eit eventyr frå tida me var små, kjem flygans i det blå, der eg og pappa bruka gå.
     A        H        A        H
    Tjønnimellom med Norheimsjakke. Tjønnimellom med Norheimsjakke.
     A        H 
	Tjønnimellom med Norheimsjakke på.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger