Det er just hva himlen er for meg

av kaste94 18/02-2018
D


  D
Et land hvor ingen sykdom, sorg og tårer,
                 A
ei heller sult og vold og krig og død.
  D        G       D
Et sted hvor kjærlighet og godhet råder,
          A7      D
ja, det er just hva himlen er for meg.
Ref:

  G             D
Der jubelsangen alltid høylytt toner,
                 A
fra skaren som er kledd i renhets skrud.
  D      G       D
Vi alle priser Jesus, vår forsoner,
          A7
Ja, det er just hva himlen er for meg.Og hvilken stund, tenk møte sine kjære,
som valgte selv å gå den smale vei.
Vi sammen da i evighet skal være,
ja, det er just hva himlen er for meg.Ref.Det blir nok mange kjente navn i himlen,
apostler og profeter blir nok der.
Men en er spesiell der i blant vrimlen,
ja, Jesus er hva himlen er for meg.Ref.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger