Kvifor er sommaren gått

av kleppevik 01/03-2018
Kvifor er sommaren gått – Helge Steinsland

Capo 1. band	

	D	  G
Kvifor er sommaren gått
	  A	   D
Kor mykje sol har me fått
	             G
Synes alt var trist og grått, det einaste var du
	     A	      D
Som varma meg frå kvart på seks til sju

	            Em
Eg trudde eg sku finna meg eit berg
	      A	    D
Som skrådde ner i sjøden og sku væra veldig varmt
	G	        D    Bm
Der bølgjene sku vaska opp og svala mine bein
G	  A    D
Kvifor er sommaren sein

REF
	D	  G
Kvifor er sommaren gått
	  A	   D
Kor mykje sol har me fått
	             G
Synes alt var trist og grått, det einaste var du
	      A	      D
Som varma meg frå kvart på seks til sju


 D              Em
Eg trudde eg sku finna meg ei vik
          A     D
Å liggja slik med båten min å duppa opp og ner
  G           D     Bm
Men nordaviden ødela kver enda lita vik
G     A    D
Kvifor er sommaren slik

REF
	D	  G
Kvifor er sommaren gått
	  A	   D
Kor mykje sol har me fått
	             G
Synes alt var trist og grått, det einaste var du
	      A	      D
Som varma meg frå kvart på seks til sju

                  G
Synes alt var trist og grått, det einaste var du
	     A	      D
Som varma meg frå kvart på seks til sju

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger