Ungkar og spelemann

av Brann 26/03-2018
Intro A

[A]Långt dar ut på [D]Sotra
[E]E da liv og [A]dans
[A]Spelemannen [D]spela
[E]Sjå dan felo[A] hans

Ref

[D]Ungkar og speleman[A]n
[E]Reise øve land og[A] strand
[D]Ungkar og speleman[A]n
[G]Han kan [D]spela [A]han


Spelemannen kjeme
Heim frå bydn me song
Spela så da joma
Heile natta long

Ref

Fiskarmann og bonde
Sete i ei krå
Skryte långe skrøne
Teke seg ei skrå

Ref

Følk frå adle kanta
E da her å sjå
Kari hu vil dansa
Per har lyst te gå

Ref

Sjå da lysne ute
Høyr på fugle låt
Spelemannen reise
Heim me første båt

Ref

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger