G D G C G  G             C      G
Det sitter i en rettsal, en forbryter på en benk.
D                G  C   G
Saken er blitt fremlagt, rettens jury har nå tenkt.
              C       G
Hva vitnene fortalte, har bekreftet aktors ord.
  A         D     A      D
Så sitter en med hode gjemt, vil gjerne gjøre bot.Men ting som han utrettet har, kan aldri gjøres om.
Alt forsvar synes nyttesløst han advokat går tom.
Når dommeren får ordet, synes stillheten så lang.
Så lyder ubetinget, du er dømt for siste gang.Ref:     G    C
For du er skyldig, skyldig.
  G            D
Det finnes ingen vei å slppe fri.
     G     C
For du er skyldig, skyldig.
  G       D       G 
For du er dømt, og kan ei slippe fri.Som denne situasjonen er, vil livets ende bli.
Mange synes glemme hva som skjer i dommens tid.
At dagen kommer, vet vi, det har skriften talt så klart.
Og hva som skjer den dagen, det har ånden åpenbart.

Alle kalles frem for Gud, som allting vet og ser.
Hver handling og hver tanke kommer frem for dommen der.
All urett og all ondskap, det får helt rettferdig dom.
Og etter Himlens gud har talt, kan intet gjøres om.Ref.E  (modulasjon etter refreng)  A              D      A
Men Gud, vår far i Himmelem, fra evighet har sett.
  E               A    D   A
Kun denne vei til frelse, for den dypt forfalne slekt.
                 D      A
Han sendte oss sin egen sønn, fra Himmelen her ned,
  H      E       H       E
for selv å gjøre soning for den dom vi var fortjent.Han kjempet i Getsemane, der svetten rant som blod.
Og derfra bort til Gabbata, der tornekront han stod.
Fortvilet var Pilatus, som forsøkte gi han fri.
Men folket ropte "bort med han!, -Og dette var fordi:       A    D
Han ble gjort skyldig, skyldig.
  A             E
Det fantes ingen vei å slippe fri.
      A    D
For han ble skyldig, skyldig.
  A        E       A   D
For han ble dømt, så vi kan slippe fri
  A        E       A   E A
For han ble dømt, så vi kan slippe fri

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger