Thomasvise

av lebj 02/05-2018
THOMASVISE

Intro: G /  D / D / G  / 2x

   G-maj     C-maj    Fiss-m H  Em
Kjære Gud, det er så mykje som eg tvi - lar  på
  Am      D     G-maj  C-maj 
Så mange ting eg ikkje kan forstå
   Am      D     G-maj C-maj
Kven er du eigentleg og kvar er du no?
    Fiss-m    H      Em 
Kan eg nokon gong få svar på mine spørsmål?

Du seier du er kjærleik, sjå verda kor ho lir!
Du seier du er trufast, kan eg stola på det?
Du seier du kan tilgje, korleis kan du tilgje meg?
Kan eg nokon gong få svar på mine spørsmål?

Du seier du er vegen, kvar fører den meg hen?
Du seier du livet, kva slags liv kan du gje?
Du seier du er sanning, det sa Muhammed og?
Kan eg nokon gong få svar på mine spørsmål?

Eg finn fram Bibelen Gud, og der ser eg at det står 
om ein Thomas som tvila slik som eg.
Men du tilga han tvilen, og sidan gav han tru,
Ja, tru som er sterkare enn tvilen.

Kjære Gud, slik som Thomas, treng eg trua du kan gje
til å leva som ditt barn i evig fred. 
Og då er eg ikkje redd kva i framtida kan skje,
For Jesus, han gir svar på mine spørsmål.
For Jesus, han gir svar på mine spørsmål.

T/M: Bjarte Leithaug (Fra LP «Olgas basar» 1983).

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger