Puff den lille dragen

av 99marmala 12/05-2018
Puff den lille dragen


Refreng
P[G]uff den lille d[Bm]ragen b[C]or i et v[G]ann
ved s[C]iden av de st[G]ore h[Em]av i et fj[A]ernt og fremmed l[D]and
P[G]uff den lille d[Bm]ragen l[C]ykkelig og fr[G]i
et m[C]agisk dyr fra [G]event[Em]yr i g[A]uttens f[D]antas[G]i


Vers
S[G]ammen har de kr[Bm]ysset hvert h[C]av fra syd til n[G]ord
K[C]onger og prins[G]esser h[Em]ar dem [A]ofte ved sitt b[D]ord
T[G]yver og pir[Bm]ater r[C]ører aldri d[G]em
Man f[C]erdes trygt og [G]uten fr[Em]ykt med P[A]uff som f[D]ølgesv[G]enn


Refreng
P[G]uff den lille d[Bm]ragen b[C]or i et v[G]ann
ved s[C]iden av de st[G]ore h[Em]av i et fj[A]ernt og fremmed l[D]and
P[G]uff den lille d[Bm]ragen l[C]ykkelig og fr[G]i
et m[C]agisk dyr fra [G]event[Em]yr i g[A]uttens f[D]antas[G]i


Vers
Dr[G]ager lever [Bm]evig mens g[C]utter blir til m[G]enn
og [C]evnen til å dr[G]ømme bl[Em]ir av m[A]ange lagt i[D]gjen
L[G]enge ventet P[Bm]uff før han skj[C]ønte det var sl[G]utt
for [C]ingen kom den t[G]rolldom s[Em]om de h[A]adde v[D]ar nå br[G]utt


Refreng
P[G]uff den lille d[Bm]ragen b[C]or i et v[G]ann
ved s[C]iden av de st[G]ore h[Em]av i et fj[A]ernt og fremmed l[D]and
P[G]uff den lille d[Bm]ragen l[C]ykkelig og fr[G]i
et m[C]agisk dyr fra [G]event[Em]yr i g[A]uttens f[D]antas[G]i


Vers
Der s[G]tod han ved str[Bm]anden med t[C]årer på sitt k[G]inn
hans s[C]åre brøl ble k[G]un besv[Em]art av n[A]attens kalde v[D]ind
Han t[G]ittet bort på v[Bm]eien så l[C]a han seg på sv[G]øm
og d[C]ukker sikkert [G]opp i[Em]gjen i [A]andre g[D]utters dr[G]øm


Refreng
P[G]uff den lille d[Bm]ragen b[C]or i et v[G]ann
ved s[C]iden av de st[G]ore h[Em]av i et fj[A]ernt og fremmed l[D]and
P[G]uff den lille d[Bm]ragen l[C]ykkelig og fr[G]i
et m[C]agisk dyr fra [G]event[Em]yr i g[A]uttens f[D]antas[G]i

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • Lars (Gjest)
    Ahh fantastisk!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger