Smak Av Honning

av Ukjent 24/02-2007
Date: Mon, 1 Apr 1996 00:22:31 +0200 (MET DST)
From: Henrik Braathen <henrik.braathen@login.eunet.no>
Subject: Tab:Smak av honning by deLillos



Smak av honning
>From the album "Sent og Tidlig"

Text: Per Lillo-Stenberg=20
Music: Lars Lillo-Stenberg



"Snill og smart"

[A] Mange lever kun for penger	[Bm]Som de faktisk ikke trenger[E7]
[A7] Jobber både n[D]att og [F#m]dag, i [Bm]et evig stat[E7]usjag
	 Bm		  E7	   Bm	   Dm	  E /D /C# /B
 Men hva blir det så igjen av det søte liv min venn


Å l[A]igge på et sv[Bm]aberg og bar[D]e være til[E]
Og kj[A]enne solen v[Bm]arme i en l[D]uft som er så mild[E]
D[D]et er hva jeg k[C#7]aller e[F#m]n sm[B7]ak   [E]av honn[F#m7]ing[Em-5/G][E/G#]
Å v[A]ite at man [Bm]ikke ha[D]r behov for noen t[E]ing
Nei, b[A]are kjenne g[Bm]leden over[D] alt som er omkring[E]
D[D]et er hva jeg k[C#7]aller en [F#m]smak[D]   [E]av [Dm]honn[A]ing


[A] Kapitalens krokodiller [Bm]  stive blikk bak mørk[E7]e briller
[A7] Alt de ser er k[D]un [F#m]profitt  og d[Bm]e glefser "Alt er mitt"[E7]
	  Bm		 E7	  Bm  Dm	 E /D /C# /B
 Men hva blir det så igjen av det søte liv min venn


V[A]andre langs en b[Bm]lomstereng m[D]ed henne du [E]har kjær
hvor a[A]lt er nytt og d[Bm]uggfriskt etter vennlig[D] regnevær[E]
D[D]et er hva jeg k[C#7]aller e[F#m]n sm[B7]ak   [E]av honn[F#m7]ing[Em-5/G][E/G#]
Å h[A]øre at hun hv[Bm]isker[D] jeg er så glad [E]i deg
Å k[A]ysse henne kj[Bm]ærlig der blant gre[D]ss og timotei[E]
D[D]et er hva jeg k[C#7]aller en [F#m]smak[D]   [E]av [Dm]honn[A]ing


[A] Mange gl[D]emmer det å [A]lytte for det[Fdim] gir dem ingen[F#m] nytte
[Ebm7-5] "Kjøp og salg[Dmaj7]"  er deres san[Abm7-5]g 	Mamm[C#7]ons [F#m]akkompagnement[B7][E]
		  /D  /C# /B		 E  /D	 	/C# /B
 Men hva blir det så igjen	 av det søte liv min venn


Bridge:

| A - Bm | D - E - | A - Bm - | D - E - |


D[D]et er hva jeg k[C#7]aller en [F#m]smak[B7]   [E]av[F#m7] honn[Em-5/G]ing[E/G#]
Å l[A]ytte til en st[Bm]emme en stil[D]le sommerkveld[E]
hvor t[A]onen er så f[Bm]in og myk og [D]varm og sensuell[E]
D[D]et er hva jeg k[C#7]aller en [F#m]smak[B7]    [E]av[F#m7] honn[Em-5/G]ing[E/G#]
Å kj[A]enne at du l[Bm]ever med a[D]lt som du har kjæ[E]r
og v[A]ite at hun [Bm]elsker[D] hun sitter der[E] så nær
D[D]et er hva jeg k[C#7]aller en [F#m]smak[D] 	  a[E]v [Dm]honni[A]ng


| A - Bm | D - E - | A - Bm - | D - E - | A - Bm - | D=20


Sm[E]ak av h[A]onn[Bm]ing[D]		Smak [E]av h[A]onning=0[Bm]9[D=09]
Sm[E]ak av h[A]onn[Bm]ing[D]		Smak [E]av h[A]onning	=[Bm]09[D=09]
[E] [A] [Bm] [D] [E] [Amaj7]
 O - O - O		A - A - A


Grepene:

[A] [Bm] [E7] [A7] [D] [F#m] [Dm] [E] [E/D] [E/C#] [E/B] [C#7] [B7] [F#m7] [Em-5/G] [E/G#]
E--0--2--0--0--2--2---1--0--0---0----0---x--2---x-----x-----0
H--2--3--0--2--3--2---3--0--0---0----0---2--0---x-----x-----0
G--2--4--1--0--2--2---2--1--1---1----1---4--2---2-----3-----4
D--2--4--0--2--0--4---0--2--0---2----2---3--1---2-----2-----2
A--0--2--3--0--x--4---x--2--x---4----2---4--2---x-----x-----x
E--x--x--0--x--x--2---x--0--x---x----x---x--x---2-----3-----2

[Fdim] [Ebm7-5] [Dmaj7] [Abm7-5] [Amaj7]
E--4-----x------5-----7------0
H--3-----7------7-----7------2
G--4-----6------6-----7------1
D--3-----7------7-----6------2
A--x-----6------5-----x------0
E--x-----x------x-----x------x


Transcribed by Henrik Braathen (henrik.braathen@login.eunet.no)






*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • smaurstad
  Fin låt!
 • Gjest
  tror E7 grepet ditt er feil..
Lagre i egne samlinger
Vurderinger