Nordmørsminne

av dustegeek 11/06-2018
     Am      Am/G                         
E satt ve ælven på Vinnavollja
        Am/F       E                    
Æn kvellj da Driva va stor å stri
      Am	       Am/G                        
Å vårkvellj va d å rænt færtrollja
      Am/F        E                         
E vart tå bøgdn slik blomsterti

        Dm/G      C/G                   
E kjæm hauvv bjørka på Leirviklannja
      Dm/G         C/G                       
Ho va den først så vart grøn om vårn
      Dm  Dm/C  E7   Am                     
Der såg e fossn   å Mulvikstrannja
     F7    E7    D7                        
Å Ålvundfjellja me tinn å tårn      Am       Am/G                         
E sto på Glåma å såg frå høgdn   
      Am/F         E                 
På Skålvikfjordn dern låg bli å blå
    Am/G         Am/G          
Å evve Halsan mot Straumsneshøgdn
       Am/F       E           
Smilt lannje mot me me vatna små

      Dm7   G7  C                          
E sto på bergå der have blåna
      Dm7   G7  C                         
Å Gripfyrn sto på stakå sin
     Dm Dm/C  E     Am                           
D va så hjarte  i brengånnj bråna
   Am/G  F7    E7   D7                             
Færr lannje kjent e he minnja min      Am        Am/G                      
Da stæg d imot me frå stø å støla
       Am/F       E                    
Me barndomsbjøllå så kjent å kjært
     Am      Am/G                          
Frå orderøra me djupe høla
      Am/F         E                       
Der fannj e alltj som va Vårsong verdt

      Dm/G      C/G                    
Men æn gång væt e at lannje tek me
       Dm/G       C/G                      
Me vårkvelljssalme så varmt i favn
     Dm  Dm/C  E7   Am                   
Å bli e rimlaus,  så ennjå ræk e
      F7   E7    D7                     
På Nordmørsvægå å finnj me hamn.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger