Pulling på Nossum

av UniversalMusician 06/08-2018
Pulling På Nossum

Forspill

A – H – E – A – E – H - E
  
      E       H              E
Æ såg det øngla tå følk neppå Nossum
              
      A         E             H
det va en laudag å æ sto å mala vegg
                                        
                E           A
det kom ei svart og diger sky stiganes t værs
          
    E             H            E
det va John Deere'n t Øien Steinanlegg

 
E                    H         E
Ja d va følk me New Holland og Massey
     
  A            E             H
og nånn ha t og me kjøpt sæ'n Case
                                                
                   E   A
men verken rødt eller blått hadd e sjangse
                    
         E       H             E
sjønt, d skuill bli den grønnes siste reis
 

  E           H          E 
Han hekta på og fyra rekkeseksern
         A             E            H
og det bars i veg mot banens siste bit
                                      E          A
men d vart tongt smått om seinn, og d knitra ti teinn
            E             H            E
Men hainn va stolt, ingen ainn ha kommi dit
 
 
Ref:

      A                    E              
Det smaill og d flaug både stempel og råda
     
  H                       E
og blokka akselerert imot øst
          A        H         E         A
det va firedøbbelturbo, V8, mikroflybensin
      
    E            A          H
og dæm fyra tilleggsturbotrøkk bjørk
                     
       A            H           E            A
Dæm fainn et topplokk på Verdaln, et panser innpå Ekne
     
  E                          H 
og følket fuill tå olje sto å sautra
       
 A                    H
Hainn Øien sjøl skaut sæ ut

 E               A
rætt finn det va slut
           
    E         H            E
og han dala i en fallskjerm på Tautra
 
 
Mellomspill:
A – H – E – A – E – H – E
A – H – E – A – E – H – E 
 
 
Ref:
 
 
Etterspill:
A – H – E – A – E – H - E
A – H – E – A – E – H – E

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger