Blues når du er 15

av Pathor 08/09-2018
INFO:
Litt vrient å forklare spillemåten (må høres), men forsøk å spille med litt finger picking og med en
skikkelig stampefot på versene så låter det ganske fint.
Refet er en standard booggie wooggie stil.
(E) betyr at den er så å si stum, etterfulgt av C7 - H7

Capo: orginalt i 3 bånd

Her er en s[E]ang om sånne dager da du a[A]ldri skulle ha stått [E]opp.
Da al[A]lting går på tverke og de andre bare gliser r[E]ått!
Du blir n[H7]okså rød i toppen og rundt [A]øra er det varmt og [E]godt.[C7][H7]


Du s[E]itter der på trikken og sier:[A] hu der kjenner jeg, gi[E]tt!
Ja, du s[A]itter der på trikken og sier:[A] hu der kjenner jeg, g[E]itt!
Og du k[H7]lapper a på ryggen og ser [A]ei som du aldri før har [E]sett.[C7][H7]


Ref: (spilles med booggie bass)

Da har du l[E]agt det store egget! Men det [A]er jo lov å prøve s[E]eg
Det var ei n[A]okså diger blemme og det ække greit å være d[E]eg.[Db7]
Trå v[A6]annet jevnt og trutt, Knut! Du v[H7]eit at du har dumma deg [E]ut!


(Solo)

Og når j[E]enta du har drømt om pl[A]utselig en dag sier: H[E]ei!
Når j[E]enta du har drømt om pl[A]utselig en dag sier: H[E]ei!
og [H7]den som ikke får fram et o[A]rd - Ja det er [E]deg.[C7][H7]


Men du f[E]år a med på kino med a[A]ldersgrense 16 [E]år.
Ja, du f[A]år a med på kino med aldersgrense 16 [E]år.
Og blir n[H7]ekta i døra og må v[A]ente på a uta[E]for...[C7][H7]


Ref: (spilles med booggie bass)

Da har du l[E]agt det store egget! Men det [A]er jo lov å prøve s[E]eg
Det var ei n[A]okså diger blemme og det ække greit å være d[E]eg.[Db7]
Trå v[A6]annet jevnt og trutt, Knut! Du v[H7]eit at du har dumma deg [E]ut

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger