Capo 1. bånd1.vers)

Mit[D]t barn kom til verden p[F]å en klinikk

[G]Det var en liten gutt vi [D]fikk

[D]Men jeg reiser mye, rakk ikke[F] hjem

da [G]han lærte å gå var jeg u[D]te igjen

Og sist[C] jeg kom hjem kunne han snakke med meg

H[F]an sa far jeg vil b[D]li som deg

[F]Far jeg vil bli som [D]deg

Ref)

Al[D]dri rideranke og v[C]uggesang

A[F]ldri Mikkel rev og bæ[G] bæ lille lam.

 [D]Når kommer du hjem far

Jeg vet [C]ikke men

[F]Da skal vi få det fi[D]nt igjen, sønn

da s[F]kal vi ha det fint i[D]gjen


2.vers)

I f[D]orrige uke fylte han[F] ti,
[G]Han sa takk far for ballen kom så le[D]ker vi

[D]kan du lære meg å sparke, jeg sa ikke n[F]å,

[G]Jeg har for mye og gjøre og te[D]nke på

Han var[C] like glad da han gikk sin vei han sa

Far j[F]eg vil bli slik som d[D]eg

[F]Far jeg vil bli som [D]deg


Ref)

Al[D]dri rideranke og v[C]uggesang

A[F]ldri Mikkel rev og bæ[G] bæ lille lam.

 [D]Når kommer du hjem far

Jeg vet [C]ikke men

[F]Da skal vi få det fi[D]nt igjen, sønn

da s[F]kal vi ha det fint i[D]gjen


3.vers)

Han ko[D]m fra forelesning i går kveld,[F]

[G]jeg sa nå hvordan går det,[D] sett deg ned og fortell .

J[D]eg er så stolt av deg, kom o[F]g sett deg da

[G]men han ristet på hodet o[D]g smilte og sa

Jeg skal e[C]n tur på kino og jeg trenger en bil

[F]Kan jeg låne din vær [D]så snill, far, vær så snill


Ref)

Al[D]dri rideranke og v[C]uggesang

A[F]ldri Mikkel rev og bæ[G] bæ lille lam.

 [D]Når kommer du hjem far

Jeg vet [C]ikke men

[F]Da skal vi få det fi[D]nt igjen, sønn

da s[F]kal vi ha det fint i[D]gjen


4. Vers)

[D]Jeg er forlengst pensjonert [F]og min sønn er gift

[G]Jeg ringte i går og sa he[D]i takk for sist

D[D]et er sjelden jeg ser de[F]g, kan vi treffes en dag

[G]Dessverre far alt er bare mas [D]og jag

Jeg har f[C]or mye å gjøre i jobben min

M[F]en det var fint å høre stemmen[D] din, far

[F]Men det var fint å høre stemmen[D] din,


Og da j[C]eg la på røret skjønte jeg

A[F]t min sønn var blitt sl[D]ik som meg

[F]Min sønn var slik som[D] megRef)

Al[D]dri rideranke og v[C]uggesang

A[F]ldri Mikkel rev og bæ[G] bæ lille lam.

 [D]Når kommer du hjem far

Jeg vet [C]ikke men

[F]Da skal vi få det fi[D]nt igjen, sønn

da s[F]kal vi ha det fint i[D]gjen

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • Mathias (Gjest)
    Nydelig sang!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger